Jesenka Balic Zunic
skrzypce

Joanna Boślak-Górniok
klawesyn

Green Kore

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Sinfonia La Senna festeggiante C-dur RV 117
Allegro, Largo, Allegro

 Jean-Marie Leclair (1697 – 1764)
Koncert skrzypcowy F-dur nr 4 op.7
Allegro moderato, Adagio, Allegro assai

Antonio Vivaldi
Sinfonia g-moll na smyczki RV 157
Allegro, Largo, Allegro

Jean-Marie Leclair
Koncert skrzypcowy A-dur nr 6 op.7
Allegro, Aria, Giga.Allegro

Antonio Vivaldi
Sinfonia d-moll na smyczki RV 128
Allegro non molto, Largo, Allegro

Jean-Marie Leclair
Koncert skrzypcowy a-moll nr 5 op.7
Vivace, Largo, Allegro

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie koncertów

Partnerzy

Współorganizator